mua tscđ

 1. Đ

  Sau khi ghi tăng TSCĐ mẫu số 01 bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào ?

  Nguyên nhân: Do đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ (chuyển khoản kho bạc,...) bên phần mềm kế toán và đã sinh TK 008 rồi, sau đó, khi tạo mã TSCĐ và ghi tăng thì hạch toán thêm 1 lần nữa và sinh đồng thời TK 008 một lần nữa làm sai mẫu số 01. Giải pháp: Bạn có thể tham khảo 1 trong 2 cách sau: -...
 2. Đ

  Làm thế nào khi mua TSCĐ thanh toán nhiều lần ?

  Ví dụ: Đơn vị mua tài sản cố định trị giá 20.000.000 thanh toán làm 2 đợt - Đợt 1: Chuyển khoản thanh toán 50% cho nhà cung cấp - Đợt 2: Chuyển khoản thanh toán 50% phần còn lại Lúc này, bạn làm theo 3 bước sau: Bước 1: Vào Kho bạc/ Rút dự toán/ Rút dự toán chuyển khoản để chuyển trả 50% đợt...
 3. Kim Huyên

  Làm thế nào hạch toán mua TSCĐ trên phần mềm?

  Các bước thực hiện: Để thực hiện nghiệp vụ mua và ghi tăng tài sản, cần qua 2 bước sau: Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Ngân hàng. Sau khi khai...
Top