Muốn sửa mẫu gửi xuống bếp bar thì làm thế nào?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Sửa mẫu gửi xuống Bếp - Bar
Giải pháp: Hiện tại có thể sửa được mẫu Bếp - Bar. Cách sửa như sau:
B1: Vào tư mục cài cukcuk theo links: C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi - VN Đổi tên thư mục Report thành Report1
Sau đó và phần mềm Cukcuk tại phần 3 Gạch/Chọn thiết lập/Mẫu in và máy in/Tại dòng máy in bếp or Bar nhấn in thử.Sau đó phần mềm sẽ báo lỗi mẫu và chỉ rõ tên mẫu như ảnh

upload_2017-12-11_13-46-39.png


Trường hợp này tên mẫu là Order .Sau khi biết tên mẫu vui lòng sửa lại tên thư mục thành Report

B2: Vào start / chọn CUKCUK.VN Report Manager/Nhấn kết nối máy chủ/ Chọn và mở 1 mẫu bất kỳ /Sau đó vào File/ Open Report / Chọn tới mẫu Order.mrt và sửa theo các thông tin cần thiết
B3: Sau khi sửa mẫu vui lòng vào file/Save report , lưu đè ra thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi - VN
Sau đó tiến hành in lại mẫu trên phần mềm để kiểm tra
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top