bếp bar

  1. ltlanmisa

    Muốn sửa mẫu gửi xuống bếp bar thì làm thế nào?

    Vấn đề: Sửa mẫu gửi xuống Bếp - Bar Giải pháp: Hiện tại có thể sửa được mẫu Bếp - Bar. Cách sửa như sau: B1: Vào tư mục cài cukcuk theo links: C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi - VN Đổi tên thư mục Report thành Report1 Sau đó và phần mềm Cukcuk tại phần 3 Gạch/Chọn thiết lập/Mẫu in và máy...
  2. ltlanmisa

    Khi gửi bếp bar phần mềm báo lỗi chưa thiết lập máy in

    Nguyên nhân 1: Do KH tích chọn in theo khu vực và chọn máy in bếp, bar không đúng cho từng khu vực Giải pháp: Vào phần nghiệp vụ/Chọn thiết lập/thiết lập chung/ Tại phần gửi order tới bếp bar theo khu vực phục vụ. Nếu khách hàng dùng nhiều bếp bar theo khu vực vui lòng kiểm tra lại tên bếp bar...
Top