Muốn kiểm tra số dư đầu kỳ TK 211,214 với sổ TSCĐ thì làm thế nào?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề:
Muốn kiểm tra số dư đầu kỳ của các TK211,214 trên bảng cân đối tài khoản có khớp với số liệu trên Sổ TSCĐ hay không thì làm thế nào? (Dữ liệu bắt đầu hạch toán từ 01/01/2017)

Giải pháp:
- Xem Báo cáo/ Tài sản cố định/ sổ Tài sản cố định chọn khoảng thời gian xem báo cáo là từ 31/12/2016 đến 31/12/2016
Hoặc: Trên danh sách ghi tăng TSCĐ: Lọc những TSCĐ có ngày ghi tăng <01/01/2017
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top