Làm thế nào hạch toán mua TSCĐ trên phần mềm?

Kim Huyên

Member
Nhân viên MISA
Các bước thực hiện: Để thực hiện nghiệp vụ mua và ghi tăng tài sản, cần qua 2 bước sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản

Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Ngân hàng.Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ
Xem hướng dẫn tại đây

Trường hợp mua tài sản cố định có phát sinh nhiều khoản chi phí, chẳng hạn như mua ô tô nhập khẩu, kế toán thực hiện như sau:

  • Lập chứng từ mua hàng có loại là Mua hàng nhập khẩu không qua kho


  • Lập chứng từ ghi nhận các khoản chi phí phát sinh khác trong quá trình mua sắm tài sản cố định. Ví dụ: Phí trước bạ.


Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ, Bạn sang phân hệ Tài sản cố định khai báo như Bước 2
Lưu ý: Nguyên giá TSCĐ = Giá mua thực tế + Các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) + Các khoản chi phí liên quan (tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng)
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top