ghi tăng tài sản cố định

 1. Kim Huyên

  Cách khai báo ghi tăng TSCĐ trên phần mềm

  Cách thực hiện: Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Ghi tăng. Tab 1. Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất… Tab 2. TT khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: Nguyên giá, Thời gian sử dụng…...
 2. Kim Huyên

  Làm thế nào hạch toán mua TSCĐ trên phần mềm?

  Các bước thực hiện: Để thực hiện nghiệp vụ mua và ghi tăng tài sản, cần qua 2 bước sau: Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Ngân hàng. Sau khi khai...
 3. N

  Help Tài sản cố định

  Cho em hỏi công ty em mua 1 máy tính 35tr đã thanh toán đưa vào xử dụng tại phòng giám đốc ( em đã hạch toán mua thanh toán , ghi tăng tài sản cố định) Qua ngày sau mua thêm ổ cứng lắp thêm vào máy tính trên giá 3tr , em hạch toán sao trên phần mềm ạ làm trên ccdc hay tscd để trích khấu hao ạ...
 4. Bùi Thị Ngọc Bích

  Ghi tăng tài sản cố định

  Giải pháp: Biểu hiện: Nhận được tài sản từ cấp trên cấp nhưng sao khai báo xong vào ghi tăng thì không có TS đó để chọn Nguyên nhân: Do ngày ghi tăng khách hàng đang để là năm cũ. Nên chương trình hiểu đây là TS cũ của đơn vị Giải pháp: Chọn lại ngày ghi tăng là ngày trong năm hạch toán
Top