chi tiết tiểu mục

  1. Nguyễn Hà Phương

    Làm thế nào để in Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT cột tạm ứng hiển thị chi tiết theo tiểu mục rút?

    Biểu hiện: Đơn vị rút tiền tạm ứng kho bạc nhiều tiểu mục khác nhau nhưng khi in Báo cáo đối chiếu kho bạc chọn Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20c) thì số dư tạm ứng không thể hiện chi tiết tiểu mục. Nguyên nhân: Do TK 1121 chưa tích chi tiết theo Nguồn, Chương, Khoản, Mục và Tiểu mục Giải...
Top