Làm thế nào cập nhật mẫu đã sửa trên máy này sang những máy còn lại?

Trương Ngọc Anh

Member
Nhân viên MISA
Mục đích: Chuyển được mẫu đã sửa trên máy này copy chuyển qua máy khác hoặc copy lại mẫu sau khi cài lại máy
Ví dụ: Trên máy A đã sửa đúng mẫu C04-02a/KB: Ủy nhiệm chi theo yêu cầu kho bạc, Muốn copy mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi từ máy A sang máy B thực hiện như sau:
Bước 1: Trên máy A có mẫu đúng, mở chứng từ, chọn In, chọn mẫu cần lấy rồi nhấn Thực hiện/ Đồng ý

20.png


Bước 2: Nhấn vào Lưu tệp trên mẫu. Màn hình sẽ hiển thị đường dẫn cho phép lưu mẫu ra thư mục nào. bạn chọn thư mục cần lưu mẫu nhấn Save
Lưu ý: Tên mẫu khi lưu ra ngoài phải giữ nguyên mặc định, không tự ý đổi tên mẫu

20.1.png


Bước 3: Mở thư mục đã lưu mẫu C04-02a/KB: Ủy nhiệm chi copy chuyển qua máy B
Bước 4: Trên máy B, Nhấn Copy mẫu C04-02a/KB: Ủy nhiệm chi từ máy A vừa chuyển qua, tìm đến đường dẫn thư mục Report của phần mềm ( thường là C:\MISA JSC\MISA Bamboo.NET 2020\Report), nhấn Paste rồi chọn Copy and Replace

20.2.png


Bước 5: Mở phần mềm máy B, in lại mẫu để kiểm tra
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

socvip

New Member
Mục đích: Chuyển được mẫu đã sửa trên máy này copy chuyển qua máy khác hoặc copy lại mẫu sau khi cài lại máy
Ví dụ: Trên máy A đã sửa đúng mẫu C04-02a/KB: Ủy nhiệm chi theo yêu cầu kho bạc, Muốn copy mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi từ máy A sang máy B thực hiện như sau:
Bước 1: Trên máy A có mẫu đúng, mở chứng từ, chọn In, chọn mẫu cần lấy rồi nhấn Thực hiện/ Đồng ý

View attachment 15000

Bước 2: Nhấn vào Lưu tệp trên mẫu. Màn hình sẽ hiển thị đường dẫn cho phép lưu mẫu ra thư mục nào. bạn chọn thư mục cần lưu mẫu nhấn Save
Lưu ý: Tên mẫu khi lưu ra ngoài phải giữ nguyên mặc định, không tự ý đổi tên mẫu

View attachment 15001

Bước 3: Mở thư mục đã lưu mẫu C04-02a/KB: Ủy nhiệm chi copy chuyển qua máy B
Bước 4: Trên máy B, Nhấn Copy mẫu C04-02a/KB: Ủy nhiệm chi từ máy A vừa chuyển qua, tìm đến đường dẫn thư mục Report của phần mềm ( thường là C:\MISA JSC\MISA Bamboo.NET 2020\Report), nhấn Paste rồi chọn Copy and Replace

View attachment 15002

Bước 5: Mở phần mềm máy B, in lại mẫu để kiểm tra
cảm ơn
socvip
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top