copy mẫu

  1. Trương Ngọc Anh

    Làm thế nào cập nhật mẫu đã sửa trên máy này sang những máy còn lại?

    Mục đích: Chuyển được mẫu đã sửa trên máy này copy chuyển qua máy khác hoặc copy lại mẫu sau khi cài lại máy Ví dụ: Trên máy A đã sửa đúng mẫu C04-02a/KB: Ủy nhiệm chi theo yêu cầu kho bạc, Muốn copy mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi từ máy A sang máy B thực hiện như sau: Bước 1: Trên máy A có mẫu...
  2. admin

    [Phim] Hướng dẫn cách lưu mẫu và copy mẫu đặc thù đã sửa sang máy tính khác

    Thưa anh/chị, MISA xin hướng dẫn anh/chị cách lưu mẫu và copy mẫu đặc thù đã sửa từ máy tính này sang máy tính khác bằng video sau đây: Trân trọng!
Top