Không xóa được 1 số chứng từ xuất kho

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Nguyên nhân : Các chứng từ xuất kho bán hàng được lấy từ các hóa đơn bán hàng dưới thu ngân thì trên online sẽ không xóa được
Các chứng từ phiếu xuất tự thêm trên online sẽ xóa được
Giải pháp: Nếu muốn xóa phiếu xuất thì phải thực hiện Hủy hóa đơn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top