Không tính giá thành trên phần mềm làm thế nào để nhập khẩu đơn giá thành phẩm ngoài Excel vào PM?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top