ghi tăng

 1. Kim Huyên

  Cách khai báo ghi tăng TSCĐ trên phần mềm

  Cách thực hiện: Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Ghi tăng. Tab 1. Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất… Tab 2. TT khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: Nguyên giá, Thời gian sử dụng…...
 2. Q

  Ghi tăng công cụ dụng cụ

  ư
 3. Tiết Nguyễn

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET sang phần mềm Quản lý tài sản và ngược lại

  1. Chuyển danh mục Tài sản cố định (TSCĐ) từ phần mềm MISA Mimosa.NET (hoặc theo dõi ở file excel) vào phần mềm Quản lý tài sản. Ý nghĩa: Tính năng này cho phép xuất khẩu danh mục tài sản cố định trên MISA Mimosa.NET để nhập khẩu vào phần mềm Quản lý tài sản. Các bước thực hiện Bước 1: Mở...
 4. Tiết Nguyễn

  Khi nào cần qua chức năng ghi tăng để thực hiện ghi tăng

  Trong trường hợp tài sản khi khai báo mới và đồng thời được tích Tự động ghi tăng; thì sau khi Cất tài sản, cán bộ QLTS không cần phải vào chức năng Ghi tăng để chọn đến ghi tăng cho tài sản Chức năng Ghi tăng được sử dụng khi đơn vị muốn ghi tăng nhiều tài sản cùng lúc (VD: đơn vị khai báo...
 5. Tiết Nguyễn

  Nhập khẩu TSCĐ từ file excel xuất khẩu ra từ PM Mimosa có tự động ghi tăng các tài sản mới không?

  Các tài sản được xuất ra từ phần mềm MIMOSA được nhập khẩu vào phần mềm QLTS, nếu là tài sản mới ghi tăng trong năm, thì phần mềm sẽ không tự động ghi tăng. Sau khi nhập khẩu, cán bộ QLTS có thể lập chứng từ ghi tăng cho các tài sản chưa ghi tăng trên phần mềm.
 6. Tiết Nguyễn

  Báo cáo tăng giảm TSCĐ/ CCDC không có số liệu tăng trong năm và giảm trong năm

  Báo cáo tăng giảm TSCĐ/CCDC không lấy được số liệu tăng, giảm trong năm, có thể do các nguyên nhân sau: Trường hợp 1: TSCĐ/CCDC khai báo vào phần mềm, nhưng chưa ghi tăng Cách khắc phục: kiểm tra lại TSCĐ/CCDC đã được ghi tăng hay chưa bằng cách kiểm tra trạng thái của tài sản tại màn hình...
 7. Tiết Nguyễn

  In báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước không có số liệu

  Báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước sẽ lấy lên các tài sản được ghi tăng trong năm và có khai báo phương thức hình là MUA SẮM
Top