Khi in báo cáo chi đúng nhưng báo cáo đối chiếu mẫu 01,02 không đúng thì làm thế nào?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện:
Ví dụ: Đơn vị in Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS lên số đúng là 248.889.005 đ. Nhưng khi xem đối chiếu mẫu số 01 Cột số 6 (Dự toán đã sử dụng - Trong kỳ) và Mẫu số 02 Cột số 3 (Thực chi - Phát sinh trong kỳ) báo cáo lên 242.915.411đ.

upload_2020-10-13_15-1-54.png


Có 2 nguyên nhân dẫn đến báo cáo chi đúng nhưng báo cáo đối chiếu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVDT không đúng như sau:

Nguyên nhân 1: Chứng từ rút dự toán chưa chọn đúng Nghiệp vụ phần mềm không sinh được hạch toán Có TK 00822.

Giải pháp 1: Bạn kiểm tra lại chứng từ chuyển khoản kho bạc và Rút tiền kho bạc chỉnh lại Nghiệp vụ cho đúng.

upload_2020-10-3_8-52-12.png


Trường hợp có nhiều chứng từ, bạn có thể thực hiện chức năng tìm kiếm theo hướng dẫn sau:
  • Nhấn Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm. Lọc theo cột Nợ TK 814, 332, 334, 111.
  • Kiểm tra chứng từ chuyển khoản kho bạc Nợ TK 814, 332,334, kích đúp chuột vào chứng từ đang để Nghiệp vụ chưa đúng và sửa lại Nghiệp vụThực chi- dự toán
upload_2020-10-13_15-15-7.png


Nguyên nhân 2: Chưa có chứng từ Rút tiền kho bạc nhưng đã có chứng từ chi tiền

Giải pháp 2: Vào Dự toán ngân sách/Nhập quỹ tiền mặt/Danh sách phiếu rút tiền kho bạc, kiểm tra và nhập bổ sung chứng từ còn thiếu.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top