mẫu số 01 02

 1. Nguyễn Hà Phương

  Khi in báo cáo chi đúng nhưng báo cáo đối chiếu mẫu 01,02 không đúng thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Ví dụ: Đơn vị in Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS lên số đúng là 248.889.005 đ. Nhưng khi xem đối chiếu mẫu số 01 Cột số 6 (Dự toán đã sử dụng - Trong kỳ) và Mẫu số 02 Cột số 3 (Thực chi - Phát sinh trong kỳ) báo cáo lên 242.915.411đ. Có 2 nguyên nhân dẫn đến báo...
 2. Vũ Văn Tiến

  Vấn đề thường gặp trong quá trình hỗ trợ_Tuần 07

  1. Báo cáo lên sai số liệu: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây B01/BCQT – Báo...
 3. Lê Văn Cát Tường

  In mẫu đối chiếu KB không hiển thị theo K 000, M 0051 (đã tạm ứng) mà hiển thị theo đúng NDKT đã PS

  Hiện nay, một số Kho bạc khi tạm ứng cho đơn vị để chi hoạt động sẽ tạm ứng ở Khoản 000, Mục 0051 nhưng khi đối chiếu thì không muốn hiển thị ở Khoản, Mục này mà muốn hiển thị ở đúng các khoản mục chi thực tế theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ phát sinh. Để thực hiện đối chiếu được theo...
Top