báo cáo chi

 1. Nguyễn Hà Phương

  Khi in báo cáo chi đúng nhưng báo cáo đối chiếu mẫu 01,02 không đúng thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Ví dụ: Đơn vị in Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS lên số đúng là 248.889.005 đ. Nhưng khi xem đối chiếu mẫu số 01 Cột số 6 (Dự toán đã sử dụng - Trong kỳ) và Mẫu số 02 Cột số 3 (Thực chi - Phát sinh trong kỳ) báo cáo lên 242.915.411đ. Có 2 nguyên nhân dẫn đến báo...
 2. Phạm Thị Mai MISA

  Các bước quyết toán nhanh nhất trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2019

  MISA CHIA SẺ VỚI ANH/CHỊ KẾ TOÁN CÁC BƯỚC QUYẾT TOÁN NHANH NHẤT TRÊN PHẦN MỀM MISA Bamboo.NET 2019 Xem tài liệu hướng dẫn TÍCH VÀO ĐÂY Trân trọng!
 3. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

  Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán chi theo nội dung kinh tế Khắc phục: Hướng dẫn vào Dự toán ngân sách: Kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai: Lập dự toán\Dự toán chi đầu năm theo NDKT Bổ sung...
Top