Khai báo, sửa, xóa số dư tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước đầu kỳ

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Tài liệu này gồm có:
 • Mục 1: Hướng dẫn khai báo TSCĐ, CPTT đầu kỳ
 • Mục 2: Hướng dẫn xóa, sửa TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước đầu kỳ
----------------------------------------------------------------
Hướng dẫn

1. Khai báo TSCĐ, CCDC, Chi phí trả trước đầu kỳ


1.1 Để khai báo TSCĐ, CCDC hoặc chi phí trả trước đầu kỳ bắt buộc phải khai báo theo 3 bước
 • Bước 1: Vào Tệp\Thông tin dữ liệu kiểm tra ngày bắt đầu của dữ liệu là ngày bao nhiêu.
  • Ví dụ ngày bắt đầu của dữ liệu là 01/01/2018 thì khi khao báo TSCĐ, CCDC, CPTT đầu kỳ phải có ngày ghi tăng nhỏ hơn hoặc bằng ngày 31/12/2017.
  • Nếu như ngày ghi tăng lớn hơn hoặc bằng ngày 01/01/2018 thì anh/chị khai báo ở phần Ghi tăng trong từng phân hệ.
 • Bước 3: Sau khi khai báo xong danh mục TSCĐ, CCDC, CPTT đầu kỳ anh/chị vào nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu nhập số dư tổng cho các TK 211,213,214, 242 vì phần mềm không tự link qua.
1.2 Một số câu hỏi thường gặp khi khai báo TSCĐ, CCDC, CPTT đầu kỳ
 • Thông báo: "Ngày ghi tăng TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước đầu kỳ phải nhỏ hơn ngày bắt đầu sử dụng phần mềm" - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Thông báo: "Đơn vị không được bỏ trống" hoặc không chọn được đơn vị sử dụng- Xem hướng dẫn Tại đây
 • Thông báo: "Sổ lượng phải bằng tổng số lượng ở các đơn vị sử dụng"- Xem hướng dẫn Tại đây
 • Trường hợp 1 CCDC hoặc 1 TSCĐ muốn phân bổ cho nhiều phòng ban hoặc nhiều công trình thì khi khai báo đầu kỳ anh/chị làm như sau: bên tab đơn vị sử dụng anh/chị chọn 1 trong các phòng ban có phát sinh, sau đó qua tab thiết lập phân bổ khai báo theo hướng dẫn tại đây
 • Nếu đã lỡ khai báo chi phí trả trước đầu kỳ chung với CCDC có được không?
  Trả lời: có thể khai báo chung nhưng sau này khi xem báo cáo thì chỉ xem được ở phần báo cáo Công cụ dụng cụ. Nếu muốn xem báo cáo Tổng hợp\Tình hình phân bổ chi phí trả trước thì phải làm ở phân hệ Tổng hợp\Chi phí trả trước.

2. Xóa, sửa TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước đầu kỳ
Anh/Chị thao tác tương tự như hướng dẫn tại đây
 
Sửa lần cuối:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Thông báo: "Ngày ghi tăng TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước (CPTT) đầu kỳ phải nhỏ hơn ngày bắt đầu sử dụng phần mềm"Nguyên nhân:
Ngày ghi tăng TSCĐ, CCDC, CPTT không phát sinh đầu kỳ của dữ liệu kế toán mà phát sinh trong kỳ

Giải pháp:
Anh/Chị vào Tệp\ Thông tin dữ liệu để xem "Ngày bắt đầu" là ngày nào. Ví dụ ngày bắt đầu của dữ liệu là 01/01/2019 thì khi khao báo TSCĐ, CCDC, CPTT đầu kỳ phải có ngày ghi tăng nhỏ hơn hoặc bằng ngày 31/12/2018. Nếu như ngày ghi tăng lớn hơn hoặc bằng ngày 01/01/2019 thì anh/chị khai báo ở phần Ghi tăng trong từng phân hệ.
- Với TSCĐ - Xem hướng dẫn Tại đây
- Với CCDC, Chi phí trả trước - Xem hướng dẫn Tại đây
 

Đính kèm

 • 55.5 KB Lượt xem: 131

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Thông báo: "Đơn vị không được bỏ trống" hoặc không chọn được đơn vị sử dụngNguyên nhân:

Do chưa khai báo bộ phận sử dụng của TSCĐ, CCDC, CPTT

Giải pháp:

- Bước 1: Anh/ Chị thực hiện khai báo Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là Văn phòng/Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng, Nhóm/Tổ/Đội - Xem hướng dẫn Tại đây

- Bước 2: Anh/Chị mở lại khai báo đầu kỳ, khi khai báo thì tìm đến cột Đơn vị sử dụng để khai báo phòng ban/Trung tâm, phân xưởng, nhóm đã thêm ở bước 1
 

Đính kèm

 • 47.7 KB Lượt xem: 128

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Thông báo: "Sổ lượng phải bằng tổng số lượng ở các đơn vị sử dụng"

Nguyên nhân:
Khai báo CCDC (thường là khai báo CCDC đầu kỳ hàng loạt hoặc ghi tăng CCDC hàng loạt) anh/chị đang chọn Số lượng phần Đơn vị sử dụng không khớp với số lượng CCDC khai báoGiải pháp:
Anh/Chị cần tích vào từng mã CCDC bên trên và khai báo tương ứng đơn vị sử dụng, thiết lập phân bổ ở ô bên dưới nhé

 

Đính kèm

 • 85.8 KB Lượt xem: 129
 • 77.1 KB Lượt xem: 130
Top