K NHÌN THẤY DỮ LIỆU TRÊN BẢNG CĐTK

Chào Misa
Mình đang sử dụng Amis. Chiều hôm qua mình có thao tác làm việc.Sau đó bảo trì lại dữ liệu bị lỗi
Bây giờ mình vào k thấy dữ liệu trên bảng CĐTKhoan. Vui lòng hỗ trợ giúp mình qua ultraview

ID: 14 376 041
pass: 0172
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào Misa
Mình đang sử dụng Amis. Chiều hôm qua mình có thao tác làm việc.Sau đó bảo trì lại dữ liệu bị lỗi
Bây giờ mình vào k thấy dữ liệu trên bảng CĐTKhoan. Vui lòng hỗ trợ giúp mình qua ultraview

ID: 14 376 041
pass: 0172
Thưa anh/chị
Th này đơn vị vào tiện ích/tải lại dữ liệu để tải lại dữ liệu rồi in lại BC thử nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top