k thấy dữ liệu

  1. thuytrang0909906187

    K NHÌN THẤY DỮ LIỆU TRÊN BẢNG CĐTK

    Chào Misa Mình đang sử dụng Amis. Chiều hôm qua mình có thao tác làm việc.Sau đó bảo trì lại dữ liệu bị lỗi Bây giờ mình vào k thấy dữ liệu trên bảng CĐTKhoan. Vui lòng hỗ trợ giúp mình qua ultraview ID: 14 376 041 pass: 0172
Top