sổ quỹ

 1. Trần Mai Nhung

  In Sổ quỹ tiền mặt số tồn không bằng với dư sổ cái TK 111

  Nguyên nhân: Phân hệ Thủ quỹ còn các chứng từ thu, chi tiền mặt chưa được ghi sổ Quỹ Giải pháp: - Nếu đơn vị không có Thủ quỹ riêng, không theo dõi phân hệ Thủ quỹ thì vào hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung. Phần Khác, bỏ Tích Thủ quỹ có tham gia hệ thống. Nhấn Áp dụng\ Đồng ý. Mở Sổ quỹ tiền...
 2. Lê Văn Cát Tường

  Kiểm tra Số dư TK 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của KB

  Biểu hiện 1: TK 111 bị sai Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 111 bị sai Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư đầu năm: nhập lại số dư TK 111. Trường hợp dữ liệu liên năm thì phải tách dữ liệu ra rồi mới sửa, nếu không phải làm đúng số liệu năm trước thì mới đúng được số dư cho năm nay. Nguyên...
 3. K

  sổ quỹ, sổ kho

  Làm thế nào đưa số liệu vào sổ quỹ và thẻ kho? Hiện tại số liệu chỉ nằm ở sổ chi tiết quỹ và tổng hợp tồn kho.
Top