kết chuyển

 1. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn các thao tác kết chuyển cuối năm, quyết toán đầu năm

  Giải pháp: Các thao tác cần thực hiện vào cuối năm và đầu năm: Trước khi khóa sổ kế toán năm phải thực hiện chuyển số thu, số chi ngân sách năm nay thành số thu, số chi ngân sách năm trước như sau: + Chọn ngày hạch toán là 31/12. + Vào Nghiệp vụ khác/ Thêm, Chọn Kết chuyển cuối năm. Kết...
 2. Phạm Quốc Huỳnh

  Hướng dẫn tính giá thành trên AMIS.SME

  Giải pháp: 1. Các phương pháp tính giá thành Theo kế toán quản trị, có 6 phương pháp tính giá thành: Tính giá thành giản đơn (trực tiếp) Tính giá thành theo hệ số Tính giá thành theo tỷ lệ (định mức) Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ Tính giá thành theo đơn đặt hàng Tính...
 3. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ về giá thành trên MISA SME.NET

  Vấn đề 1: Hướng dẫn cách tính giá thành mà trong một kỳ vừa tính cho Đối tượng tập hợp chi phí (ĐTTHCP), vừa tính cho công trình vụ việc Hướng dẫn: Tạo 1 kỳ tính giá thành và chọn tất cả các ĐTTHCP, công trình vụ việc cần tính. Sau đó khi vào tính giá thành của loại nào thì chương trình chỉ lọc...
 4. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn tính giá thành trên MISA SME.NET

  1. Các phương pháp tính giá thành Theo kế toán quản trị, có 6 phương pháp tính giá thành: Tính giá thành giản đơn (trực tiếp) Tính giá thành theo hệ số Tính giá thành theo tỷ lệ (định mức) Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ Tính giá thành theo đơn đặt hàng Tính giá thành...
 5. Trần Mai Nhung

  Báo cáo về giá thành sai số liệu

  Biểu hiện 1: Bảng cân đối tài khoản vẫn còn số dư của các TK 621, 622, 627 khi đã tính giá thành xong Nguyên nhân: Do sau khi tính giá thành xong có thể người dùng sửa chứng từ phát sinh chi phí liên quan tới TK 621,622,627 hoặc mới cập nhật lại giá xuất kho mà chưa xóa chứng từ kết chuyển chi...
 6. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn tính thuế Thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lãi lỗ

  1. Mục đích: Kết chuyển lãi lỗ là công việc cần thực hiện vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) để kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí và chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh, nếu lãi thì kết chuyển sang bên Có tài khoản 421, nếu lỗ thì kết chuyển sang bên Nợ...
 7. K

  Kết chuyển chi phí từ 632 sang 154

  Dear anh/chị. Em muốn hỏi 1 chút về misa 2017 ạ. Cuối Quý em muốn kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh (632) sang giá vốn (154) thì vào đâu trong phân hệ kế toán của Misa ạ. Em có vào phần giá thành nhưng không có phần kết chuyển đó. Hay là em phải tự kết chuyển bằng tay ạ. Trân trọng cảm ơn!
Top