Các điểm mới của phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 so với phần mềm MISA Bamboo.NET 2019

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 đáp ứng Thông tư 70/2019/TT - BTC do vậy sẽ có một số điểm khác biệt so với phần mềm MISA Bamboo.NET 2019.

Chi tiết một số điểm thay đổi như sau:

upload_2020-1-15_13-49-41.png

Chi tiết thông tư tham khảo Tại đây

Để có một mẫu dự toán thu chi hoàn chỉnh trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 cần làm lần lượt các bước sau:

  • Bước 1: Thiết lập chỉ tiêu thu, chi (tương ứng với bước thêm Mẫu dự toán ở phần mềm MISA Bamboo.NET 2019) - Xem chi tiết hướng dẫn Tại đây.
Lưu ý: Hiện tại phần mềm đã mặc định các chỉ tiêu theo mẫu dự toán của Thông tư 343/2016/TT-BTC và Thông tư 344/2016/TT-BTC nếu đơn vị cần thêm mới các chỉ tiêu khác thì làm theo hướng dẫn Tại đây

  • Bước 2: Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu Thu, Chi.
Phần mềm chia thành 3 nhóm báo cáo, khi thiết lập các báo cáo đơn vị cần thiết lập cả 3 nhóm này để đảm bảo số liệu lên đúng trên tất cả các báo cáo.
+ Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu thu (Là nhóm các báo cáo Thu theo NDKT) theo hướng dẫn chi tiết Tại đây
+ Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu chi (Là nhóm các báo cáo Chi theo NDKT) theo hướng dẫn chi tiết Tại đây
+ Thiết lập báo cáo cân đối theo các chỉ tiêu NDKT (Là nhóm các báo cáo bao gồm cả thu và chi theo NDKT) theo hướng dẫn chi tiết Tại đây

Xem thêm bài viết
 
Sửa lần cuối:
Top