bamboo 2020

  1. Phạm Thị Mai MISA

    Phần mềm đã hết hạn bảo hành có dùng được MISA Bamboo.NET 2020 không?

    Phần mềm đã hết thời gian bảo hành vậy đơn vị có nâng cấp lên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 được không? Trả lời: Hiện tại MISA vẫn cho phép đơn vị sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 khi đã hết hạn bảo hành, tuy nhiên để sử dụng được đơn vị cần làm theo các bước sau đây: Bước 1: Tải bộ cài...
  2. Phạm Thị Mai MISA

    Các điểm mới của phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 so với phần mềm MISA Bamboo.NET 2019

    Phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 đáp ứng Thông tư 70/2019/TT - BTC do vậy sẽ có một số điểm khác biệt so với phần mềm MISA Bamboo.NET 2019. Chi tiết một số điểm thay đổi như sau: Chi tiết thông tư tham khảo Tại đây Để có một mẫu dự toán thu chi hoàn chỉnh trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 cần...
Top