báo cáo LCTT không lấy lên số liệu vay tiền trả nhà cung cấp của bút toán Nợ 331/ Có TK 311

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân: Do tính chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là chỉ lấy phát sinh liên quan đến TK 11. Bút toán trên không liên quan đến TK 11 => Báo cáo không lấy lên số liệu
Giải pháp: Công thức báo cáo đang đúng người dùng kiểm tra lại số liệu
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top