Báo cáo B08 - Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án không có số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Biểu hiện:
Khi in báo cáo B08 - Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án, thì trên tham số báo cáo không có thông tin gì để chọn.

Nguyên nhân: Do đơn vị chưa thực hiện thao tác "Nhập báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án"

Giải pháp:
Để nhập báo cáo tổng hợp KQ THA đơn vị vào Nghiệp vụ\Nhập báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA
 • Khi chương trình xuất hiện giao diện Nhập báo cáo
 • Đơn vị nhấn vào nút “Thêm”
 • Lúc này chương trình sẽ xuất hiện giao diện nhập báo cáo, tại đây đơn vị chọn các thông tin như sau:
  • Mã báo cáo: đơn vị đánh mã của báo cáo VD: B08-THAQ
  • Quyết định: đơn vị chọn QĐ cần tổng hợp VD: 01/YCT/2002
  • Đến ngày: đơn vị lập báo cáo đến ngày nào thì chọn đến ngày đó VD: 31/12/2010
  • Chấp hành viên: đơn vị chọn CHV cần tổng hợp VD: THAOTT
  • Diễn giải: đơn vị nhập diễn giải cho báo cáo VD: Tổng hợp kết quả THA quý 1
 • Khi chọn xong các thông tin đơn vị bấm vào nút “Lấy số liệu kế toán”
  • Lúc này chương trình sẽ lên số liệu của kế toán đã nhập, kế toán sẽ đối chiếu số liệu với CHV, nếu số liệu 2 bên khớp với nhau, đơn vị nhấp vào “Sao chép số liệu của KT sang CHV”, chương trình sẽ tự động sao chép số liệu từ kế toán sang CHV.
  • Nếu như số liệu của kế toán và CHV lệch nhau thì kế toán có thể nhấp trực tiếp vào cột “Số liệu của CHV” sau đó nhập chính xác số. Rồi ghi lý do chênh lệch.
  • Trong trường hợp kế toán đã lỡ sao chép số liệu của KT sang CHV nhưng muốn xóa hết số liệu của CHV đơn vị nhấp vào nút “Xóa số liệu của CHV”
 • Sau khi điền đầy đủ số liệu thì nhấn Tổng hợp báo cáo để chương trình tự động cộng số liệu lên chỉ tiêu tổng hợp
 • Sau khi đối chiếu và nhập xong số liệu của KT và CHV, đơn vị nhấn vào “Cất giữ”
 • Sau đó in lại báo cáo B08 và tích chọn vào các quyết định cần in và nhấn đồng ý
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top