b02b-x

 1. Tiết Nguyễn

  Các tình huống thường gặp khi Quyết toán trên phần mềm MISA BAMBOO.NET

  Nội dung bài viết này nhằm giúp người sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET xử lý các tình huống thường gặp phải khi Quyết toán một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Các Anh/Chị vui lòng dành ít thời gian để tham khảo các tình huống được tập hợp chi tiết bên dưới nhé: 1. Số chi ở báo cáo chi theo...
 2. TRINH NGUYỄN

  Báo cáo B02b-X tổng hợp chi theo NDKT lên sai số liệu

  Vấn đề: Đơn vị in báo cáo B02b-X tổng hợp chi theo NDKT lên sai số liệu, khi in báo cáo tại hộp thoại tham số báo cáo nhấn đối chiếu báo công thức thiếu mặc dù công thức đã được thiết lập. Nguyên nhân 1: Do là chỉ tiêu con nhưng lại không tích vào cộng lên chỉ tiêu tổng hợp. Giải pháp 1: Vào...
 3. TRINH NGUYỄN

  Báo cáo B02a-X, B02b-X không khớp với báo cáo Biếu số 07 (TT số 344/2016/TT-BTC)

  Vấn đề: Số Thu, chi ở báo cáo B02a-X Tổng hợp Thu theo NDKT, B02b-X tổng hợp chi theo NDKT không khớp với báo cáo Biếu số 07 - Cân đối quyết toán NS xã (TT số 344/2016/TT-BTC) Nguyên nhân: Biểu số 07 lấy dữ liệu theo mẫu dự toán của TT 344, nếu Đơn Vị dùng mẫu dự toán cũ thì số liệu lên không...
 4. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn đối chiếu phần chi NSX đã qua kho bạc của báo cáo B02b-X với Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT

  Hướng dẫn đối chiếu Số chi NSX đã qua kho bạc ở B02b-X Báo cáo tổng hợp chi NSX theo NDKT không khớp với số đã thực chi ở mẫu số 02-SDKP/ĐVDT Trường hợp1: Đơn vị đã rút tiền từ kho bạc về (PSCo TK 1121 Nghiệv vụ: Thực chi và Tạm ứng) và đã chi thực chi (PSNợTK 8142) và thanh toán tạm ứng hết...
Top