bổ sung

 1. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

  I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT - Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế. 1. Nguyên tắc chung: SAI ĐÂU SỬA ĐẤY (Sai chỉ...
 2. Nguyễn Thị Thương MISA

  Hướng dẫn khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đồng thời làm tăng số thu

  Vấn đề: Hướng dẫn khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp Giải pháp: 1. Mục đích Giúp người dùng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp trên phần...
 3. Trần Mai Nhung

  Hướng dẩn khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đã xin hoàn thuế

  1. Mục đích Giúp người dùng kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đã xin hoàn thuế trên phần mềm MISA SME.NET 2012 2. Cách thực hiện: 2.1. Ví dụ: Công ty ABC trên tờ khai tháng 3/2014 có đề nghị dừng khấu trừ số thuế GTGT lũy kế âm 3 tháng liên tục (từ tháng...
 4. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-3aH phần I: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN bị sai số liệu

  Biểu hiện 1: Số liệu cột Dự toán năm trước còn lại bị sai số liệu so với thực tế: Trường hợp 1: In kỳ là tháng 1, quý 1, năm bị sai số liệu (âm dương giữa các khoản... hoặc hiển thị số tiền sai) Nguyên nhân: Do năm trước đơn vị nhận dự toán theo nhóm mục nhưng khi rút dự toán...
Top