Xuất kho hàng hoá

Hi a/c
E có 1 bán hàng như hình dưới
upload_2020-11-20_11-8-58.png
upload_2020-11-20_11-9-3.png

Bán hàng kiêm phiếu xuất kho, trên bán hàng thì có giá vốn, nhưng khi lên báo cáo chi tiết lãi lỗ đơn hàng thì lại k hiển thị là s vậy ạ?
 
Top