Xóa số dư CP dở dang đầu kỳ

Luận Vũ Đình

New Member
Chào Misa, tôi đang tính giá thành cho sản phẩm nhưng cứ bị nhảy số dư chi phí dở dang đầu kỳ vào kỳ tính giá này. Mà không rõ cái số đó ở đâu ra (có thể do các kỳ trước không phân bổ hết)
Tôi muốn xóa những số dư đó đi thì làm thế nào.
misa1.png


Bấm vào xem thì nó ra cái này
misa 2.png
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Dữ liệu 2018 tôi đã khóa sổ và chuyển số dư sang 2019. Đây là file dữ liệu 2019

Xin cảm ơn!
Thưa anh/chị
nếu là chung 2 năm 2019 và 2018 thì cuối 2018 mang qua 2019 thì muốn chỉnh phải chỉnh 2018 thì mới hết số dư cuối kỳ mang sang, còn không thì đơn vị phải tách 2 năm 2018 và 2019 ra làm riêng để dễ chỉnh sửa cho 2019 nhé, chung năm ,muốn chỉnh 2019 phải chỉnh 2018 ạ
Trân trọng
 

Luận Vũ Đình

New Member
File dữ liệu này chỉ có năm 2019 chứ không chung với 2018. Số dư chuyển sang từ 2018 không có số dư chi phí dở dang.
Trên bảng cân đối phát sinh 2019 cũng không có dư đầu của 154
misa 3.png

Nhưng khi tôi tính giá thì nó vẫn ra cái bảng phân bổ chi phí kia, bấm xem thì lại thấy có phần OPN. Tôi muốn xóa OPN này đi
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
File dữ liệu này chỉ có năm 2019 chứ không chung với 2018. Số dư chuyển sang từ 2018 không có số dư chi phí dở dang.
Trên bảng cân đối phát sinh 2019 cũng không có dư đầu của 154
View attachment 10649
Nhưng khi tôi tính giá thì nó vẫn ra cái bảng phân bổ chi phí kia, bấm xem thì lại thấy có phần OPN. Tôi muốn xóa OPN này đi
Thưa anh/chị
đơn vị thử nhấn vào hết các nút chỗ chi phí dở dang đầu kỳ xem thử nhé thử có số dư nào không ạ
trân trọng
 

Luận Vũ Đình

New Member
Ý bạn là các nút này hả? Nhấn để xả hết lọc?. Tôi đã nhấn hết.
misa 3.png

Trong chi tiết số dư tài khoản 154 cũng k có gì.

Và cuối cùng thì nó nằm ở chỗ tick "Chi phí chung cần phân bổ"

Xin chân thành cảm ơn!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Ý bạn là các nút này hả? Nhấn để xả hết lọc?. Tôi đã nhấn hết.View attachment 10650
Trong chi tiết số dư tài khoản 154 cũng k có gì.

Và cuối cùng thì nó nằm ở chỗ tick "Chi phí chung cần phân bổ"

Xin chân thành cảm ơn!
Thưa anh/chị
các nút là công trình,đơn hàng hợp đồng bên trên vì nếu là chi phí chung thì có thể ktra hết mấy đó thử nhé
 
Top