Xem Biểu số 113 thấy Tổng số chi lên sai số liệu so với Biếu số 115 thì làm như thế nào?

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trương Ngọc Anh, 18/9/20.

 1. Trương Ngọc Anh

  Trương Ngọc Anh Member Nhân viên MISA

  Biểu hiện: Kiểm tra Tổng số chi trên Biểu số 113 thấy số tiền đang lên không khớp với Biểu số 115, mặc dù Tổng chi trên Biểu số 115 đã đúng

  16.1.

  Nguyên nhân: Do Biểu số 113, phần chi đang thiết lập công thức chưa chính xác
  Giải pháp:
  - Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT/ Biểu số 113

  34.4.

  - Tại Biểu số 113, nhấn đúp để mở bảng Thiết lập chỉ tiêu và tiến hành thiết lập lại báo cáo
  Chi tiết hướng dẫn thiết lập báo cáo cân đối theo NDKT xem chi tiết Tại đây
  Lưu ý: Nếu các nội dung chi cần thiết lập có chỉ tiêu con thì tích chọn chỉ tiêu con - không tích chọn chỉ tiêu cha, Nếu không có chỉ tiêu con thì tích chọn bình thường.

  34.5.

  -
  Mở lại báo cáo và kiểm tra

  35.1.
   

Chia sẻ trang này