Xem báo cáo công nợ theo ngoại tệ

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Để xem Báo cáo công nợ theo ngoại tệ:
Anh/Chị vào Báo cáo/ Bán hàng hoặc Mua hàng/ Chọn các báo cáo Công nợ cần xem
Chọn loại tiền cần xem (hoặc TH là tổng hợp các loại tiền).
Trên báo cáo nhìn góc trái phía trên, mục Mẫu chọn Mẫu ngoại tệ nhé. (anh chị tham khảo hình hướng dẫn)
upload_2019-12-16_10-36-41.png

upload_2019-12-16_10-39-56.png
 
Top