Về việc thay đổi cổng dịch vụ của misa sme 2012 (62012 sang cổng khác)

virut_do106

New Member
Chào các anh chị support! Hiện tại cty em đang muốn chạy 2 máy chủ chạy misa sme 2012 trên một IP mạng, để chạy được con thứ 2 thì bắt buộc phải đổi cổng dịch vụ mặc định 62012 (NAT trên Router về con máy chủ thứ 2) để các máy kế toán bên ngoài vào được. Em muốn hỏi phần mềm misa có đổi được không? Có phải đổi ở Service manager không?
Cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top