V/v Phân quyền xem quỹ tiền của đơn vị trên misa sme.net 2012

virut_do106

New Member
Chào Các A/E, support! Hiện tại cty em có nhiều nhân viên kế toán, xếp không muốn cho tất cả xem được quỹ tiền mặt của cty trong phần mềm. Trong phần phân quyền thì em phải bỏ ở mục nào? (Em có thấy các mục Ngân sách, quỹ). Mong support hỗ trợ.
Cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top