Trả lương cho nhân viên (sử dụng phân hệ tiền lương trên phần mềm)

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 17/7/18.

 1. Tài liệu có các nội dung sau:
  • Mục 1: Hướng dẫn trả lương, kiểm tra, thay đổi nguyên tắc trả lương của phần mềm, xem lịch sử trả lương
  • Mục 2: Hướng dẫn xử lý khi thao tác trả lương lên số tiền sai, hoặc không lên số tiền, không lên nhân viên
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Hướng dẫn trả lương, kiểm tra nguyên tắc trả lương của phần mềm, xem lịch sử trả lương
  • Hướng dẫn trả lương, có 3 cách thức thao tác như sau:
   • Trả lương trên phân hệ tiền lương - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Trả lương trên phân hệ ngân hàng - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Trả lương trên phân hệ quỹ - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Hướng dẫn xem lịch sử trả lương (Mục đích để xem nhân viên đó đã trả lương những ngày nào, đã trả bao nhiêu) - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Hướng dẫn kiểm tra, thay đổi nguyên tắc trả lương của phần mềm: Anh/Chị vào Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống tài khoản\ Kích đúp chuột vào TK 334, kiểm tra xem có tích chọn Chi tiết theo Đối tượng: Nhân viên không?
   • Nếu KHÔNG TÍCH chi tiết theo nhân viên: Khi thao tác trả lương, phần mềm luôn lấy theo cột số tiền lương phải trả trên bảng lương
   • Nếu TK 334 TÍCH chi tiết theo nhân viên, anh/chị có thể tùy chọn “Lấy theo số tiền lương phải trả trên bảng lương” hoặc “Lấy theo số dư tài khoản 334” bằng cách: Vào hệ thống\ Tùy chọn\ Tiền lương\ Tích vào ô tương ứng\Đồng ý.

  2. Hướng dẫn xử lý khi thao tác trả lương lên số tiền sai, hoặc không lên số tiền, không lên nhân viên

  Anh/Chị kiểm tra và xử lý 2 nguyên nhân sau
  • Nguyên nhân 1: Có chứng từ trả lương cho các tháng sau rồi do đã tính lương các tháng sau và thực hiện trả lương sau đó sửa lại bảng lương các tháng trước.
   • Giải pháp: Vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Sổ chi tiết tài khoản, chọn tài khoản 334, khoảng thời gian từ tháng này để hết năm\ Tìm, mở lên và XÓA HẾT các chứng từ trả lương đi/ Thực hiện trả lương lại lần lượt các tháng từ tháng đang cần trả. ggg.PNG

  • Nguyên nhân 2: Có chứng từ hạch toán Nợ 334 trước thời điểm trả lương, TK 334 theo dõi chi tiết theo Đối tượng Nhân viên thì Số còn phải trả sẽ trừ số tiền hạch toán Nợ 334.
   • Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\ Tiền lương\ Trả lương. Dòng nhân viên có Số còn phải trả sai, tích vào Xem lịch sử trả lương. Xem_lich_su_luong. Kiểm tra có chứng từ thể hiện ở cột Số đã trả không? Nếu có mở chứng từ đó lên xem:
    • Nếu chứng từ hạch toán Nợ 334 là số đúng, thì Số còn phải trả cũng là đúng
    • Nếu chứng từ hạch toán Nợ 334 là số sai thì Bỏ ghi\ Xóa chứng từ đó đi\ Thực hiện trả lương lại.
  ☚ Quay lại hướng dẫn các bước lập bảng chấm công, bảng lương, hạch toán chi phí lương, trả lương trên phần mềm khi sử dụng phân hệ tiền lương

  2. Chi lương từ các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi:

  Trường hợp anh/chị chi lương từ các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi thì khi chi lương, anh/chị hạch toán Nợ TK Quỹ (Quỹ phúc lợi 3532, Quỹ khen thưởng 3531), còn nếu không trích từ quỹ thì có thể đưa thẳng vào tài khoản chi phí 6xx
   
  Last edited by a moderator: 10/7/19
Bài viết liên quan: Trả lương
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Trả lương sai số tiền phải trả 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Trả lương sai số tiền 9/12/17
Câu hỏi thường gặp HD kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được HT đầy đủ 9/12/17
Câu hỏi thường gặp HD kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ CPL trong kỳ được hạch toán đầy đủ 9/12/17
Câu hỏi thường gặp Trả lương sai số tiền 7/12/17

Chia sẻ trang này