Tôi muốn lấy số liệu lên chỉ tiêu 32a "HHDV bán ra không tính thuế " trên tờ khai thuế GTGT?

Trần Thị Kim Chi _1233

Member
Nhân viên MISA
Câu hỏi: Tôi muốn lấy số liệu lên chỉ tiêu 32a " Hàng hóa dich vụ bán ra không tính thuế" trên tờ khai thuế GTGT thì làm như thế nào?

Hướng dẫn: Bạn làm theo 2 bước như sau:

Bước 1: Bạn kiểm tra các chứng từ để tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu Hàng hóa dịch bán ra không tính thuế cần đáp ứng đủ 4 điều kiện sau đây:

1. Có số Tiền thuế GTGT bằng 0

upload_2020-6-22_13-43-56.png


2. Được tích chọn vào ô "HH không TH trên tờ khai GTGT" đối với các loại chứng từ Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước; Trả lại hàng bán, Giảm giá hàng bán

upload_2020-6-22_13-47-4.png


Lưu ý: Nếu trên chứng từ bạn chưa thấy cột HH không TH trên tờ khai thuế GTGT thì có thể hiển thị cột theo hướng dẫn tại đây

3. Có đủ số hóa đơn, ngày hóa đơn và ngày hóa đơn phải thuộc kỳ kê khai thuế

upload_2020-6-22_13-52-7.png


4. Không chọn nhóm HHDV mua vào đối với chứng từ Hàng bán bị trả lại

upload_2020-6-22_13-56-33.png


Bước 2: Khi lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ, chương trình sẽ mặc định tổng hợp số liệu của các chứng từ thỏa mãn 4 điều kiện trên lên chỉ tiêu 32a.

upload_2020-6-22_14-5-46.png


Lưu ý:
  • Để kiểm tra hoặc chọn lại các chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế, trên tờ khai chọn Chọn CT không tính thuế chương trình hiển thị giao diện Chọn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế
  • Trên giao diện thực hiện tích hoặc bỏ tích các chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý để cập nhật lại dữ liệu lên chỉ tiêu [32a] của tờ khai thuế GTGT
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top