hhdv bán ra không tính thuế

  1. T

    Tôi muốn lấy số liệu lên chỉ tiêu 32a "HHDV bán ra không tính thuế " trên tờ khai thuế GTGT?

    Câu hỏi: Tôi muốn lấy số liệu lên chỉ tiêu 32a " Hàng hóa dich vụ bán ra không tính thuế" trên tờ khai thuế GTGT thì làm như thế nào? Hướng dẫn: Bạn làm theo 2 bước như sau: Bước 1: Bạn kiểm tra các chứng từ để tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu Hàng hóa dịch bán ra không tính thuế cần đáp ứng đủ 4...
Top