Thông báo phát hành sản phẩm AMIS.VN 2.0 R4.0

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 12-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Dự án AMIS.VN 2.0 R4.0.

Phiên bản cập nhật các tính năng trên Wall, Nhân sự, cải tiến tính tiện ích trên Kế toán và sửa lỗi

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang đăng ký

Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn triển khai

Đường dẫn bộ cài máy chủ

Đường dẫn bộ cài máy trạm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R4.0

1. Nhân sự

1. Bổ sung danh mục Biểu thuế TNCN
2 .Cho phép Phân ca làm việc
3 .Cho phép lập bảng chấm công chi tiết theo thời gian
4 .Cho phép nhập khẩu bảng chấm công chi tiết từ máy chấm công (chưa đảm bảo tính đúng đắn số liệu)
5 .Cho phép lập bảng lương chi tiết và tổng hợp
6 .Cho phép lập bảng chi trả tiền lương
7 .Cho phép lập bảng quyết toán thuế TNCN năm
8 .Cho phép thực hiện phân quyền trên hrm

2. Wall

1.Tích hợp ứng dụng Kho ảnh lên V2
2 .Thực hiện tính tài nguyên sử dụng theo nghiệp vụ khách hàng mua
3 .Thay đổi câu thông báo khi thực hiện chức năng Quên mật khẩu

3. Kế toán

1. Kế toán bán hàng muốn khi ghi nhận doanh số mà các thông tin tại tab ghi nhận doanh số khác các thông tin đó trên hợp đồng thì cảnh báo kế toán thông tin gì khác nhau để kế toán kiểm tra lại tránh sai sót khi ghi nhận doanh số
2 .Kế toán muốn hiển thị được diễn giải của chứng từ lên danh sách hóa đơn của tool hóa đơn điện tử để kiểm tra nội dung trước khi phát hành hóa đơn điện tử
3 .Cập nhật mẫu UNC mới nhất của ngân hàng Agribank
4 .Khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn từ nhiều đề nghị xuất hóa đơn, kế toán BTC muốn phần mềm ngầm định được các thông tin về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn để thao tác nhập liệu được nhanh chóng
5 .Cải tiến chức năng lấy và cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN: cập nhật được trạng thái Đã cấp giấy phép sử dụng và Ngày cấp GPSD của hợp đồng từ CRM
6 .Kế toán muốn nhìn và lưu được thông tin tên khách hàng trên hợp đồng để dễ dàng kiểm tra và tra cứu hợp đồng theo tên khách hàng
7 .Cải tiến chức năng lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN: tìm kiếm hợp đồng theo ngày ghi doanh số thay vì theo ngày ký vì kế toán chỉ quan tâm đến ngày ghi doanh số
8 .Cho phép lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN theo từng đơn vị kinh doanh
9 .Cảnh báo khi xuất hóa đơn từ đề nghị xuất mà tổng tiền thanh toán trên thông tin chung khác với tổng tiền thanh toán của các mặt hàng dưới chi tiết

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top