misa amis

 1. Lại Thị Cẩm Tiên

  Những vấn đề thường gặp trên AMIS Kế toán - Tuần 13 (Năm 2022)

  Thưa Quý Khách Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp các vấn đề nhằm giúp Anh Chị có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG TUẦN 13 Vấn đề Link hướng dẫn Chương trình hỗ trợ quyết toán...
 2. Lại Thị Cẩm Tiên

  Những vấn đề thường gặp trên AMIS Kế toán - Tuần 11 (Năm 2022)

  Thưa Quý Khách Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp các vấn đề nhằm giúp Anh Chị có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG TUẦN 11 Vấn đề Link hướng dẫn Chương trình hỗ trợ quyết toán...
 3. Lại Thị Cẩm Tiên

  Những vấn đề thường gặp trên AMIS Kế toán - Tuần 9 (Năm 2022)

  Thưa Quý Khách Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp các vấn đề nhằm giúp Anh Chị có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG TUẦN 9 Vấn đề Link hướng dẫn Chương trình hỗ trợ quyết toán...
 4. Lại Thị Cẩm Tiên

  Những vấn đề thường gặp trên AMIS Kế toán - Tuần 8 (Năm 2022)

  Thưa Quý Khách Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh/Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp giúp có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TUẦN 8 Vấn đề Link hướng dẫn Chương trình hỗ trợ quyết toán...
 5. Lại Thị Cẩm Tiên

  Những vấn đề thường gặp trên AMIS Kế toán - Tuần 4 (Năm 2022)

  Thưa Quý Khách Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh/Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp giúp có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TUẦN 4 Vấn đề Link hướng dẫn Xuất hóa đơn giảm thuế 2% thuế GTGT theo Nghị quyết 43...
 6. Lại Thị Cẩm Tiên

  HƯỚNG DẪN SỬA MẪU CHỨNG TỪ (Phiếu chi, phiếu xuất kho bán hàng,...) TRÊN AMIS KẾ TOÁN

  MISA xin gửi đến Anh Chị video hướng dẫn chỉnh sửa mẫu chứng từ trên AMIS Kế toán bao gồm như xóa các thông tin không cần thiết, thêm trường thông tin, thiết lập công thức trên chứng từ, thêm và điều chỉnh kích thước logo, font chữ, màu chữ,... Anh Chị xem tham khảo video và lưu lại để áp dụng...
 7. ltlanmisa

  Thông báo phát hành sản phẩm AMIS.VN 2.0 R6.1

  Hôm nay ngày 14-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Dự án AMIS.VN 2.0 R6.1. Phiên bản sửa lỗi báo cáo công nợ bị sai sau khi thu tiền khách hàng. Bộ sản phẩm phát hành gồm có: Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn triển khai Trang demo Trang đăng ký Đường dẫn bộ cài máy trạm...
 8. Hồ Thị Trang_MISA

  Thông báo phát hành sản phẩm AMIS.VN 2.0 R4.0

  Hôm nay ngày 12-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Dự án AMIS.VN 2.0 R4.0. Phiên bản cập nhật các tính năng trên Wall, Nhân sự, cải tiến tính tiện ích trên Kế toán và sửa lỗi Bộ sản phẩm phát hành gồm có: Trang đăng ký Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn triển khai Đường...
Top