Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2019 phiên bản R3 - (12/02/2019)

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 12-02-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2019 phiên bản R3

Phiên bản này bổ sung, cải tiến 20 yêu cầu desktop và 8 yêu cầu mobile báo cáo phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Đường dẫn bộ cài

Help sản phẩm


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top