Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2019 phiên bản R2.1 - (07/01/2019)

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 07-01-2019, Trung tâm Phát triển phần mềm xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2019 phiên bản R2.1

Sửa lỗi nâng cấp từ SME2017 lên SME2019 không thực hiện đăng nhập được vào phần mềm

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top