Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2019 phiên bản R13 (18/09/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 18-09-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2019 phiên bản R13

Cho phép đăng nhập SME bằng tài khoản MISA ID (Họ và tên, SĐT, Email) nhằm hỗ trợ khách hàng chỉ cần nhớ 1 tài khoản MISA ID là có thể đăng nhập vào tất cả các phần mềm của MISA

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Đường dẫn bộ cài

Hướng dẫn sử dụng
 
Top