Theo dõi tiền vay chi tiết theo từng ngân hàng, hợp đồng vay

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Mục lục:
1. Hướng dẫn theo dõi khoản gốc vay: số dư, phát sinh, cách xem báo cáo
2. Trả lãi, gốc tiền vay
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Hướng dẫn theo dõi khoản gốc vay: số dư, phát sinh, cách xem báo cáo
 • TH1: Theo dõi TK341 theo từng ngân hàng, đối tượng cho vay khác (vd: cá nhân). Anh/Chị xem hướng dẫn tại video sau:
  • Lưu ý: Nếu đối tượng cho vay là Nhân viên: Vào Danh mục/Đối tượng/Nhân viên/Tích đúp chuột mở mã nhân viên đó lên, tích vào ô "Là khách hàng" hoặc "Là nhà cung cấp" tùy thuộc tài khoản 341 tích theo dõi chi tiết theo khách hàng hay nhà cung cấp nhé
 • TH2: Theo dõi TK341 chi tiết đồng thời từng đối tượng vay và hợp đồng vay (khế ước vay), tài khoản vay của ngân hàng. Hướng dẫn tại video sau:
 • TH3: Hạch toán thanh toán công nợ NCC bằng tiền vay. Hướng dẫn tại video sau:

2. Trả lãi, gốc tiền vay

Để trả lãi hoặc trả gốc tiền vay, anh/chị vào phân hệ quỹ hoặc ngân hàng làm phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi để hạch toán tương ứng khi trả bằng tiền mặt hay tiền gửi nhé
 • Với trả lãi tiền vay: Nợ TK 635 (hoặc tài khoản khác anh/chị có thể tìm hiểu thêm)/ Có TK 111, 112
  ggg1.PNG

 • Với trả gốc tiền vay: Nợ TK 3411 (chi tiết tài khoản con nếu có)/ Có TK 111, 112
  Capture.PNG
  • Lưu ý: Nếu cần thêm Hợp đồng mua trên chứng từ mà không thấy, anh/chị tích vào Mẫu/ Quản lý mẫu/ Sửa/ tìm đến cột Hợp đồng mua tích vào cột Hiển thị/ Cất. Sau đó trên chứng từ sẽ có hợp đồng mua để chọn
   ggg1.PNG
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top