Theo dõi hàng nhận gia công

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Để theo dõi hàng nhận gia công trên phần mềm, anh/chị thực hiện theo các bước sau: (Click vào dòng cần xem để xem video hướng dẫn)


B1: Nhập xuất NVL gia công
Cách lập phiếu nhập kho NVL về gia công & lập phiếu xuất trả hàng đã gia công hoàn thành cho đơn vị giao gia công

B2: Hạch toán các chi phí phát sinh & ghi nhân giá vốn dịch vụ gia công
TH1: Không tính giá thành trên phần mềm
TH2: Tính giá thành trên phần mềm

B3: Ghi nhận doanh thu dịch vụ gia công
Cách hạch toán chứng từ ghi nhận doanh thu dịch vụ gia công: hạch toán trên chứng từ bán hàng, mặt hàng chọn tới dịch vụ gia công

B4: Theo dõi báo cáo
Báo cáo lãi lỗ: Báo cáo tổng hợp/chi tiết lãi lỗ theo công trình/đơn hàng/hợp đồng
Báo cáo theo dõi tình hình nhập xuất kho: Tổng hợp tồn kho/ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
.....
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top