Thêm cột Diễn giải chung vào BC sổ chi tiết các tài khoản

Trinh14

New Member
Misa cho mình hỏi cách thêm cột Diễn giải chung vào BC sổ chi tiết các tài khoản trên Misa 2019 R16 với, hiện mẫu báo cáo của mình chỉ có cột Diễn giải, bấm Sửa mẫu cũng ko có cột Diễn giải chung để tick vào.
z3351470944765_dda752f0a83044db87d37f5674b6286d.jpg
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top