SỔ TỒN KHO VTHH LÊN SAI SỐ LIỆU

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Mai Hương, 25/9/18.

 1. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Khi kiểm tra sổ tồn kho VTHH lên số liệu chưa đúng, anh/chị thực hiện kiểm tra như sau:

  1. Bước 1: Kiểm tra phương pháp tính giá xuất kho đang sử dụng
  Anh/chị vào Tệp/ Thông tin dữ liệu, xem tại mục "Phương pháp tính giá xuất kho"


  2. Bước 2: Xem biểu hiện trên báo cáo & xem nguyên nhân và cách khắc phục dưới đây


  2.1. Biểu hiện 1:Xem sổ tiết vật tư hàng hóa có một số thời điểm giá trị tồn bị âm hoặc số lượng hết nhưng giá trị vẫn còn.

  • Trường hợp 1: tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ - Xem hướng dẫn tại đây
  • Trường hợp 2: tính giá xuất kho theo các phương pháp còn lại (đích danh, nhập trước xuất trước, bình quân tức thời) - Kiểm tra tương tự biểu hiện 2 dưới đây

  2.2. Biểu hiện 2: Xem báo cáo Tồn kho vật tư hàng hóa hoặc Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, Giá trị tồn kho cuối kỳ (Tháng/Quý) âm/lên không đúng
  Anh/Chị kiểm tra và xử lý lần lượt từng nguyên nhân sau:

  • Nguyên nhân 1: Số dư đầu kỳ sai
   • Trường hợp 1: Số dư đầu kỳ chính là số dư của "Ngày bắt đầu dữ liệu" (Vào Tệp/ Thông tin dữ liệu, nhìn mục Ngày bắt đầu dữ liệu để xem ngày bắt đầu) => anh/chị kiểm tra lại tồn kho đầu dữ liệu và sửa lại cho đúng - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Nếu báo cáo đang xem số dư đầu kỳ không phải ngày bắt đầu dữ liệu => anh/chị mở lại báo cáo (chọn khoảng thời gian là những khoảng thời gian trước đó) xem bắt đầu sai từ tháng/quý nào để kiểm tra theo các nguyên nhân dưới đây
  • Nguyên nhân 2: Do chưa tính giá xuất kho (với PP tính giá xuất kho bình quân cuối kỳ) hoặc có thay đổi giá trị, số lượng nhập xuất kho nhưng chưa tính lại giá xuất kho
   • Nguyên nhân: Có thể do anh/chị có sửa lại số lượng, giá trị của một số phiếu nhập xuất kho nhưng chưa tính lại giá xuất kho
   • Giải pháp: Vào Kho\Tính giá xuất kho - Xem hướng dẫn Tại đây (Lưu ý: trước khi tính nên sao lưu dữ liệu)
    Nếu vẫn không có giá xuất kho anh/chị vào Báo cáo\ Kho\ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa\ Kiểm tra vật tư đang không có giá xem chứng từ nhập kho có đơn giá nhập chưa\ Nếu chưa có cần bổ sung giá nhập cho các chứng từ đó và tính giá lại.
  • Nguyên nhân 3: Do xuất vật tư hàng hóa quá số lượng tồn
   • Nguyên nhân: Trong kỳ, nếu số lượng tồn của vật tư hàng hóa không đủ nhưng anh/chị vẫn thực hiện xuất kho, việc này sẽ dẫn đến khi xem sổ chi tiết vật tư hàng hóa, số lượng tồn và giá trị tồn bị âm.
   • Giải pháp: Anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây
  • Nguyên nhân 4: Tính giá bình quân không theo kho (Nếu sử dụng phương pháp tính giá xuất kho là đích danh, nhập trước xuất trước không cần xem nguyên nhân này)
   • Nguyên nhân: Hệ thống đang tính giá bình quân trên nhiều kho (không theo kho) mà vật tư hàng hóa thì lại có trên nhiều kho dẫn đến kho thì có giá trị âm, kho lại có giá trị dương.
   • Giải pháp: Vào Kho\Tính giá xuất kho\Trên giao diện màn hình chọn thông số tính giá xuất kho chọn là "Tính theo kho" để chương trình tính lại giá bình quân trên từng kho.
    ggg.PNG
  • Nguyên nhân 5: Đơn vị theo mô hình Tổng công ty có nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc (Có thể xảy ra khi tính giá xuất kho theo PP bình quân cuối kỳ)
   • Nguyên nhân: Nếu đơn vị anh chị theo dõi trên phần mềm theo mô hình Tổng công ty có nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc, khi tính giá theo phương pháp Bình quân cuối kỳ thì đơn giá xuất sẽ được tính bình quân giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
   • Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây


   
  Last edited by a moderator: 7/9/19
Bài viết liên quan: SỔ TỒN
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Tồn kho sai số liệu_Một số nguyên nhân khác 25/9/18
Câu hỏi thường gặp Tồn kho cuối kỳ sai_Cho phép xuất quá số lượng tồn 25/9/18
Câu hỏi thường gặp Xuất kho quá số lượng tồn 5/6/18
Câu hỏi thường gặp In Sổ quỹ tiền mặt số tồn không bằng với dư sổ cái TK 111 20/12/17
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn phân quyền để nhân viên không xem được giá vốn mà chỉ xem được số lượng tồn kho 11/12/17

Chia sẻ trang này