Sổ tài chính và sổ quản trị (Sổ thuế và sổ nội bộ)

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Mai Hương, 18/7/18.

 1. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Trên phần mềm, anh/chị có thể hạch toán 2 hệ thống sổ (sổ tài chính và sổ quản trị) trên cùng một dữ liệu:

  1. Cách thêm sổ quản trị và chọn sổ để hạch toán
  Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
  Lưu ý:
  - Sổ dư đầu kỳ cần nhập độc lập trên 2 sổ
  - Trên sổ quản trị không có phân hệ THUẾ

  2. Hạch toán chứng từ trong kỳ
  - Thêm mới chứng từ:
  Cách thêm mới chứng từ hiển thị trên sổ tài chính/ sổ quản trị/ cả 2 sổ
  (Nếu chọn hiển thị trên 2 sổ, chứng từ bên sổ còn lại sẽ ở dưới dạng chưa ghi sổ, cần vào ghi sổ lại chứng từ)
  Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây

  - Cách chuyển chứng từ đã hạch toán hiển thị trên sổ tài chính/ sổ quản trị/ cả 2 sổ:
  Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
  Lưu ý:
  Một số chứng từ đặc biệt chỉ hiển thị được trên một sổ:
  - Chứng từ Thu tiền khách hàng, Trả tiền nhà cung cấp:

  + Nếu làm thu tiền KH, trả tiền NCC trên chứng từ "Thu tiền khách hàng", "Trả tiền nhà cung cấp" => làm trên sổ nào chỉ hiển thị trên sổ đó, cần đăng nhập vào từng sổ để hạch toán
  + Nếu làm thu tiền KH, trả tiền NCC trên chứng từ Phiếu thu/Thu tiền gửi (Loại Thu khác), Phiếu chi/Ủy nhiệm chi (Loại Chi khác) => có thể chọn chế độ hiển thị trên sổ tài chính/sổ quản trị/cả 2 sổ
  Để biết cách làm 2 trường hợp này cụ thể, anh chị xem hướng dẫn tại đây
  - Chứng từ ghi tăng TSCĐ, CCDC:
  (Và một số chứng từ tính khấu hao, phân bổ, kiểm kê, điều chuyển, đánh giá lại,.....)
  Cách lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ sổ này qua sổ kia, anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
  - Kỳ tính giá thành:
  Khi thêm kỳ tính giá thành trên sổ nào chỉ hiển thị trên sổ đó, cần tính giá thành riêng đối với từng sổ.​

  - Xóa chứng từ:
  Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây

  - Đối chiếu số chứng từ giữa 2 sổ:
  + Cách xem số chứng từ trên sổ tài chính tương ứng với số chứng từ nào trên sổ quản trị và ngược lại, anh chị xem hướng dẫn Tại đây
  + Cách thiết lập quy tắc đánh số chứng từ trên 2 sổ và cách đánh lại số chứng từ, anh chị xem hướng dẫn Tại đây

  3. Cách xem báo cáo
  Đăng nhập vào Sổ nào, các báo cáo sẽ thể hiện số liệu của sổ đó => Đăng nhập vào sổ cần xem, chọn các báo cáo cần xem theo nhu cầu (cách xem báo cáo anh/chị xem hướng dẫn Tại đây)
   
  Last edited by a moderator: 26/10/18
  Nguyễn Trọng Đại thích bài này.

Chia sẻ trang này