Sai lệch số liệu công nợ giữa Sổ chi tiết công nợ và Tổng hợp công nợ của cùng một đối tượng

Binh Le

Member
Khi lập báo cáo cuối tháng, mình thường lấy số liệu phải trả từ: Báo cáo-->Mua hàng--> Tổng hợp công nợ phải trả. Nếu cần xem chi tiết sẽ double click vào mã khách tương ứng để ra sổ Chi tiết công nợ phải trả.
Nhưng nay phát hiện ra số liệu đáng ngờ từ sổ này, và kiểm tra chi tiết theo: Báo cáo-->Tổng hợp-Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng (TK331) thì thấy sai lệch số liệu giữa 2 sổ này (cho cùng một đối tượng). Cụ thể:
- Trên sổ Chi tiết công nợ phải trả có những chứng từ trả nợ không được cập nhật vào sổ
- Trên sổ Chi tiết tài khoản theo đối tượng vẫn được cập nhật chứng từ đó, dẫn đến số dư cuối kỳ không khớp.
Xin hỏi:
1. Có ai bị giống như mình chưa ạ (Misa 2017, R44)
2. Misa có thể kiểm tra và giải thích trường hợp này được không?
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Khi lập báo cáo cuối tháng, mình thường lấy số liệu phải trả từ: Báo cáo-->Mua hàng--> Tổng hợp công nợ phải trả. Nếu cần xem chi tiết sẽ double click vào mã khách tương ứng để ra sổ Chi tiết công nợ phải trả.
Nhưng nay phát hiện ra số liệu đáng ngờ từ sổ này, và kiểm tra chi tiết theo: Báo cáo-->Tổng hợp-Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng (TK331) thì thấy sai lệch số liệu giữa 2 sổ này (cho cùng một đối tượng). Cụ thể:
- Trên sổ Chi tiết công nợ phải trả có những chứng từ trả nợ không được cập nhật vào sổ
- Trên sổ Chi tiết tài khoản theo đối tượng vẫn được cập nhật chứng từ đó, dẫn đến số dư cuối kỳ không khớp.
Xin hỏi:
1. Có ai bị giống như mình chưa ạ (Misa 2017, R44)
2. Misa có thể kiểm tra và giải thích trường hợp này được không?
Thưa Quý khách hàng
Anh/chị tiến hành vào tiên ích\ bảo trì lại dữ liệu xem có khắc phục được không nhé.
Nếu vẫn chưa được anh/chị gửi ID và pass Ultraviewer để MISA hỗ trợ ạ.
Trân trọng cám ơn!
 
Top