Rút dự toán tạm ứng

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Mai Hương, 29/6/20.

 1. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Rút dự toán tạm ứng chuyển khoản

  sơ đồ 1.

  Bước 1: Lập chứng từ Rút dự toán & Chuyển khoản kho bạc


  Vào phân hệ Kho bạc/ Rút dự toán/ Rút dự toán chuyển khoản
  [​IMG]

  Nhấn Cất, chương trình hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý
  (Nếu phần mềm không hiện thông báo, vào Tiện ích/ Sinh Chứng từ Chuyển khoản kho bạc)

  [​IMG]

  rút dự toán chuyển khoản 2.


  Bước 2: Thanh toán tạm ứng


  --- Lập bảng kê thanh toán tạm ứng:

  Vào phân hệ Kho bạc/ Lập bảng kê/ Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.
  bảng ke tạm ứng chuyển khoản.

  --- In giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
  Vào In/ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

  --- Thanh toán tạm ứng:
  thanh toán tạm ứng.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 7/7/20
 2. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Rút dự toán tạm ứng tiền mặt

  sơ đồ 2.

  Bước 1: Rút tạm ứng tiền mặt

  Anh/Chị vào phân hệ Kho bạc/ vào Rút dự toán tiền mặt
  [​IMG]

  Nhấn Cất, chương trình hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý (Nếu phần mềm không hiện thông báo, vào Tiện ích/ Sinh Phiếu thu)

  [​IMG]

  [​IMG]  Bước 2: Chi tạm ứng

  Vào phân hệ Quỹ/ Phiếu chi/ hạch toán & Cất
  chi tạm ứng.  Bước 3: Thanh toán tạm ứng

  - Lập bảng kê thanh toán tạm ứng: Vào phân hệ Kho bạc/ Lập bảng kê/ Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.
  bảng kê tiền mặt.

  - In giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
  Vào In/ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

  - Thanh toán tạm ứng:
  thanh toán tạm ứng phiếu chi.

  - Kết chuyển 3371 sang 511
  Cuối kỳ, tập hợp các khoản chi phí phát sinh các khoản chi hoạt động
  Vào nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán TK Nợ 337, TK Có 511.
  kết chuyển tạm ứng.JPG
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 7/7/20
 3. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Rút dự toán tạm ứng tiền gửi

  sơ đồ 3.

  Bước 1: Rút tạm ứng

  Anh/Chị vào phân hệ Kho bạc/ vào Rút dự toán tiền gửi
  [​IMG]

  Nhấn Cất, chương trình hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý (Nếu phần mềm không hiện thông báo, vào Tiện ích/ Sinh Chứng từ chuyển khoản KB vào TK tiền gửi)

  [​IMG]

  [​IMG]  Bước 2: Chi tạm ứng

  Vào phân hệ Ngân hàng/ Chi tiền gửi/ hạch toán & Cất

  chi tiền gửi tạm ứng.


  Bước 3: Thanh toán tạm ứng


  - Lập bảng kê thanh toán tạm ứng:
  Vào phân hệ Kho bạc/ Lập bảng kê/ Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.
  bảng kê tiền gửi.

  - In giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

  Vào In/ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

  - Thanh toán tạm ứng:
  [​IMG]
  thanh toán tạm ứng tiền gửi.

  - Kết chuyển 3371 sang 511

  Cuối kỳ, tập hợp các khoản chi phí phát sinh các khoản chi hoạt động
  Vào nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán TK Nợ 337, TK Có 511.
  kết chuyển tạm ứng.JPG
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 7/7/20

Chia sẻ trang này