PHỤ LỤC 03-3A/TNDN

ntthuyan

New Member
Chào Anh/ Chị

Khi quyết toán Thuế TNDN. Do Doanh nghiệp được hưởng Thuế suất ưu đãi nên khi quyết toán cần phụ lục 03-3A/TNDN.
Em kiếm trên phân hệ Thuế -> Quyết toán Thuế TNDN không có!!
Anh/ Chị cho Em hỏi: Trên PM có phụ lục 03-3A/TNDN không? Nếu có, nhờ A/C hỗ trợ lấy ra giúp Em.

Cảm ơn Anh/ Chị
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào Anh/ Chị

Khi quyết toán Thuế TNDN. Do Doanh nghiệp được hưởng Thuế suất ưu đãi nên khi quyết toán cần phụ lục 03-3A/TNDN.
Em kiếm trên phân hệ Thuế -> Quyết toán Thuế TNDN không có!!
Anh/ Chị cho Em hỏi: Trên PM có phụ lục 03-3A/TNDN không? Nếu có, nhờ A/C hỗ trợ lấy ra giúp Em.

Cảm ơn Anh/ Chị
Thưa anh/chị
hiện tại trên PM chưa hỗ trợ lập phụ lục 03-3A/TNDN này nhé
Trân trọng
 
Top