Phân hệ quỹ

MyNg

New Member
cho e hỏi sao số tồn quỹ đến hiện tại không khớp với số tồn trên sổ chi tiết quỹ tiền mặt ạ
 
Top