Phân bổ CCDC 1 lần

An An 1201

New Member
Chị không tích ngưng phân bổ gì hết nhé. số kỳ phân bổ chị để là 1 là được rồi ạ.
Vậy nếu phân hệ mua hàng em hạch toán Nợ 242 rồi, khi ghi tăng CCDC phần thiết lập phân bổ để TK 6422 thì có khác gì so với việc phần phân hệ mua hàng hạch toán 6422 ạ
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top